Kategorie

Zasady walki sportowej

Zawody sportowe w kendo obejmują walki prowadzone wyłącznie przy użyciu mieczy bambusowych shinai. Celem walki jest trafienie przeciwnika w jedno z miejsc przewidzianych regulaminem. Obszarami ataku dozwolonymi w kendo są strefy ciała chronione protektorami. Nazwy punktowanych trafień związane są z nazwami tych stref:

men-uchi – cięcie w środek głowy oraz w prawą i lewą skroń
do-uchi – cięcie w prawy lub lewy bok napierśnika
kote-uchi – cięcie w prawe przedramię; w lewe – tylko w szczególnych przypadkach
tsuki – pchnięcie w tsuki-dare, czyli w osłonę gardła

punkty ataku – datosu-bui

                     
                     

Kryteria wymagane do zaliczenia trafienia jako yuko-datotsu i przyznanie zawodnikowi punktu ippon są określone przez regulamin; każde trafienie jest dokładnie oceniane przez zespół złożony z trzech sędziów pola walki, a o przyznaniu punktu ippon decyduje spełnienie tych kryteriów. W szczególnych przypadkach punkt wcześniej zaliczony zawodnikowi może zostać odwołany: torikeshi. Nie przyznawane są punkty w sytuacji, gdy obydwaj zawodnicy zadają trafienia jednocześnie ( ai-uchi ), nawet jeśli są one poprawne pod każdym innym względem. Zawodnikowi można przyznać punkt na skutek popełnienia przez jego przeciwnika dwóch przewinień – hansoku. Szczegółowe przepisy odnośnie wymogów stawianych zawodnikom oraz sposób ich oceny przez sędziów shinpan są opisane szczegółowo w „Regulaminie zawodów kendo oraz zasad sędziowania”.

Walki turniejowe w kendo są rozgrywane najczęściej systemem sanbon-shobu, rzadziej ippon-shobu. Na walkę przewidziane jest pięć minut, lecz może się ona zakończyć przed upływem tego czasu, jeśli jeden z zawodników uzyska dwa punkty. W przypadku remisu hiki-wake, o ile regulamin zawodów przewiduje dogrywkę encho, dodatkowy czas wynosi trzy minuty, lecz walka kończy się w momencie uzyskania pierwszego punktu. W przypadkach szczególnych wynik walki może być orzeczony na podstawie decyzji składu sędziowskiego, poprzez tzw. hantei-gachi.

Walki są rozgrywane w hali, w polu o kształcie kwadratu lub prostokąta o wymiarach boku od dziewięciu do jedenastu metrów. Podłożem dla walczących zawodników jest parkiet lub plansza z materiału syntetycznego.

W kendo nie stosuje się podziału na kategorie wagowe. Czasami zawodnicy są dzieleni według kategorii wiekowych i płci lub według posiadanych stopni kendo.

Istnieje odmiana kendo zwana nito-ryu, w której obydwu lub jeden z zawodników używa równocześnie dwóch mieczy: daito – miecz dłuższy trzymany jest w prawej, a shoto – miecz krótszy, w lewej ręce. Odmiana ta jest rzadko obecnie spotykana, nawet w Japonii, a w Polsce w ogóle nie jest uprawiana.

W kendo (w odróżnieniu np. od karate) nie rozgrywa się konkurencji w zakresie kata. Ich znajomość i stopień opanowania są natomiast oceniane podczas egzaminów na stopnie kyu i dan.

 

(za portalem www.kendo.pl)

Najbliższy trening

Sekcja kendo
poniedziałek, godz. 18:30-20:30, gr. początkujący i zaawansowani; wtorek, godz. 18-20, gr. początkujący i zaawansowani; piątek, godz. 20-21:30 gr. początkujący i zaawansowani.

Miejsce: sala gimnastyczna UTP, ul. Bernardyńska 6 (za głównym budynkiem) w Bydgoszczy
Sekcja iaido
czwartek, godz. 17-19, gr. początkujący i zaawansowani.

Miejsce: sala fitness w ZS nr 10 przy ul. Karłowicza 2 w Bydgoszczy.

Sezon 2018/2019 rozpoczęty

Witajcie ! Treningi sekcji KENDO: Zajęcia w poniedziałki, środy i piątki dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 12 lat wzwyż. Udział w pierwszym treningu bezpłatny. Pamiętajcie, że pierwszy trening jest za darmo. Można przyjść i zobaczyć, jak to jest . Wystarczy t-shirt i spodnie dresowe. Resztę zorganizuje klub. Treningi sekcji IAIDO: Zajęcia w czwartki dla młodzieży i dorosłych. Treningi sekcji JODO: Zajęcia fakultatywne Zapraszamy serdecznie do spróbowania czym jest Kendo, Iaido i Jodo